Referire la răzvrătirea unor căpetenii israelite, istorisită în Nm 16.