Forma reflexivă traduce cel de al doilea sens al verbului basilévo = „a deveni împărat“; nu e vorba, aşadar, de o acţiune încheiată, ci de una începută şi care continuă.