Ps 092:01
Domnul S'a împărăţit b, întru podoabă S'a îmbrăcat,
îmbrăcatu-S'a Domnul întru putere şi S'a încins,
pentru că a întărit lumea care nu se va clinti.
Nu există nici o înregistrare pentru capitolul VT-Ps-2