Sensul exact al lui „a se domoli“: copilul năzdrăvan care s'a domolit după ce a fost certat şi pedepsit (comparaţie pedagogică).