Termeni de comparaţie: păcatul cu lipsa de păcat, vremelnicia cu veşnicia.