Cuvântul de aici e acelaşi hósios ca la 85, 2. În câteva manuscrise (minuscule) se află varianta „fiilor Tăi“, aşa cum o vedem şi în ediţiile româneşti 1688-1914. Traducerile după T. M. oscilează între „prietenii Tăi“ (BJ), „credincioşii Tăi“ (TOB), „credinciosului Tău“ (OSTY), „celui credincios al Tău“ (RSV); în schimb, Vulgata optează pentru „sfinţilor Tăi“ (sanctis tuis), dar KJV traduce „sfântului Tău“. Ed. Rahlfs notează varianta în nota infrapaginală.