Idumeii (Edomiţii) şi alte popoare nomade sau seminomade locuiau în corturi; aici cuvântul corturi are conotaţie de „trib“ sau „tabără“. Cele enumerate mai jos făceau parte dintre duşmanii tradiţionali ai lui Israel.