Aici kríno, în sensul de „a estima“, „a aprecia“; altfel spus: Nu-l judecaţi în grabă pe cel sărman, ca pe unul ce nu se poate apăra.