Literal: „veţi lua asupra voastră (lambánete) persoanele (prósopa) păcătoşilor?“ Dacă primul stih se referă la injustiţia comisivă (a condamna pe cineva pe nedrept), acesta vizează injustiţia omisivă (a nu condamna pe cineva care merită să fie pedepsit).