Aceste ultime patru stihuri au intrat în actul liturgic şi sunt rostite de arhiereu în timpul cântării „Sfinte Dumnezeule“. Evident, e vorba de Biserica sădită de Hristos.