Literal: „în măsură“, cuvântul având aici înţelesul: „unitate de măsură“. S'ar traduce: „în măsură plină-ochi“, umplută până la refuz; dar expresia, în relaţie cu stihul precedent, poate avea şi sensul: apă pe măsura mâncării.