Redactarea versetelor 1-2 s'a făcut aici după ortografia ed. Rahlfs.