„Semne“ pot fi insignele militare (uniforme, steaguri, trofee). În limbajul biblic, însă, prin „semne“ se înţeleg minunile (miracolele, faptele neobişnuite) care se fac, pe de o parte, prin puterea lui Dumnezeu sau, pe de alta, prin puterea diavolului (vezi „semnele“ asemănătoare făcute de Aaron şi de vrăjitorii Egiptului – Iş 7, 9-12). În cazul de faţă, duşmanii, în ignoranţa lor („popor fără-de-minte“ – v. 18), îşi iau victoria ca pe o suită de „semne“ menite să-i ducă spre înălţimi, fără să ştie că „semnele“ virtuale ale lui Dumnezeu se pot manifesta oricând.