Ps 070:21
Peste mine ai înmulţit mărirea Ta
şi, întorcându-Te, m'ai mângâiat
şi din genunile pământului din nou m'ai scos.
Ps 67
PSALMUL 67
Pentru sfârşit: un psalm-cântare al lui David.
1Să învie a Dumnezeu şi să se risipească vrăjmaşii Lui
şi să fugă de la faţa Lui cei ce-L urăsc pe El; b
2precum se stinge fumul, aşa să se stingă;
precum se topeşte ceara de faţa focului,
aşa să piară păcătoşii de la faţa lui Dumnezeu,
3iar drepţii să se veselească,
să se bucure în faţa lui Dumnezeu,
întru veselie să se desfete.
4Cântaţi-I lui Dumnezeu, cântaţi numelui Său,
pregătiţi-I cale Celui ce pluteşte pe asfinţituri
– Domnul Îi este numele –,
înaintea Lui bucuraţi-vă!

Să se tulbure ei de faţa Lui,
5a Celui ce e Părinte al orfanilor şi Judecător al văduvelor.
6Dumnezeu este în locul Său cel sfânt,
Dumnezeu îi aşază'n casă pe cei singuratici,
cu vitejie îi scoate pe cei legaţi în obezi,
şi tot aşa pe cei ce-L amărăsc,
pe cei ce locuiesc în morminte.
7Dumnezeule, când mergeai Tu înaintea poporului Tău,
când treceai Tu prin pustie,
8pământul s'a cutremurat – căci şi cerurile rouraseră –
în faţa Dumnezeului Sinaiului,
în faţa Dumnezeului lui Israel.
9Ploaie binevoitoare i-ai pus Tu deoparte, Dumnezeule, moştenirii Tale;
ea a slăbit, Tu o vei întări;
10vietăţile Tale locuiesc într'însa,
cu bunătatea Ta ai pregătit-o, Dumnezeule, pentru cel sărac.
11Domnul va da cuvânt cu putere multă celor ce binevestesc.
12El, Cel ce este Împăratul Puterilor, El îi va împărţi celui iubit al Său
prăzile menite să înfrumuseţeze casa.
13Dacă dormiţi între bunurile moştenirii,
aripi de porumbiţă veţi avea, suflate cu argint,
al cărei grumaz e'n ape de aur verzui. c
14Când Cel-ce-este'n-ceruri hotărăşte regi peste ea,
ei vor deveni albi ca zăpada pe Salmon. d
15Muntele lui Dumnezeu e munte gras,
munte închegat, munte gras.
16De ce gândiţi voi, munţi închegaţi,
că acesta e muntele unde I-a plăcut lui Dumnezeu să locuiască?
Pentru că şi Domnul va locui în el până'ntru sfârşit.
17Carul de luptă al lui Dumnezeu e înmulţit în mii de mii,
mii din cele fără număr;
Domnul e'n mijlocul lor pe Sinai, în locul Său cel sfânt.
18Întru cele înalte Te-ai înălţat, robia ai dus-o în robie, e
daruri ai primit între oameni (da, fiindcă erau nesupuşi),
pentru ca Tu să poţi locui acolo.
19Binecuvântat este Domnul Dumnezeu,
binecuvântat e Domnul în fiecare zi,
belşug ne fie nouă Dumnezeul mântuirii noastre.
20Dumnezeul nostru e un Dumnezeu al mântuirii
şi ale Domnului Domn sunt căile ieşirii f din moarte.
21Dar Dumnezeu va sfărâma capetele vrăjmaşilor Săi,
coama celor ce stăruiesc în greşalele lor.
22Zis-a Domnul: „Din Vasan îi voi întoarce,
în adâncurile mării îi voi întoarce,
23pentru ca să se afunde piciorul tău în sânge,
limba câinilor tăi în acela al vrăjmaşilor tăi“.
24Văzută a fost, Dumnezeule, intrarea Ta, g
intrarea Dumnezeului meu, a Împăratului meu, în sfântul locaş.
25Înainte mergeau căpeteniile, după ele cântăreţii din strune,
la mijloc copilele bătând din timpane:
26„În adunări binecuvântaţi pe Dumnezeu,
pe Domnul din izvoarele lui Israel!“
27Acolo era Veniamin, cel mai tânăr, cu sufletu'n răpire, h
căpeteniile lui Iuda, dregătorii lor,
căpeteniile Zabulonului, căpeteniile Neftalimului.
28Porunceşte, Dumnezeule, puterilor Tale,
întăreşte, Dumnezeule, ceea ce Tu ai făcut pentru noi.
29De la templul Tău de deasupra Ierusalimului
Îţi vor aduce regii daruri.
30Mustră fiarele din trestii, i
acea adunare de tauri printre junincile popoarelor,
ca nu cumva ei să-i alunge
pe cei ce-au fost încercaţi ca argintul.
Risipeşte neamurile care voiesc războaie;
31veni-vor soli din Egipt,
Etiopia se va grăbi să-şi întindă mâna spre Dumnezeu.
32Voi, împărăţii ale pământului, cântaţi lui Dumnezeu,
cântaţi-I Domnului!
33Cântaţi lui Dumnezeu
Cel ce mână cerul cerului spre revărsatul zorilor;
iată, cu glasul Său rosteşte glas de putere.
34Daţi slavă lui Dumnezeu!
Peste Israel Îi este măreţia,
în nori Îi este puterea.
35Minunat este Dumnezeu întru sfinţii Săi;
Dumnezeul lui Israel, El îi va da poporului Său putere şi tărie.
Binecuvântat este Dumnezeu!