Ps 070:07
Ca de minune m'am făcut multora,
dar Tu eşti ajutorul meu cel tare.
Iz 12
Simbol pentru alţi robiţi din Ierusalim. Împotriva unor proverbe populare.
1Şi a fost cuvântul Domnului către mine, zicând:
2„Fiul omului, tu locuieşti în mijlocul nedreptăţilor celor ce au ochi să vadă şi nu văd, ale celor ce au urechi să audă şi nu aud; fiindcă ei sunt o casă a răzvrătirii.
3Aşadar, tu, fiul omului, pregăteşte-ţi o boccea a de mers în robie, în plină zi, sub ochii lor; şi tu vei fi dus în robie sub ochii lor, din locul unde te afli către un alt loc, b pentru ca ei să vadă că sunt o casă a răzvrătirii.
4Îţi vei scoate bocceaua, bocceaua de robie, în plină zi, sub ochii lor. Şi vei ieşi seara, sub ochii lor, aşa cum se duce cel robit.
5Fă-ţi o spărtură în zid şi ieşi prin ea.
6Sub ochii lor vei ridica [bocceaua] pe umăr şi vei ieşi pe ascuns; să-ţi acoperi faţa şi să nu vezi pământul; că Eu pe tine semn te-am făcut casei lui Israel“.
7Iar eu aşa am făcut, după toate pe care El mi le-a poruncit. Şi'n plină zi mi-am scos bocceaua ca pe o boccea de mers în robie, iar seara mi-am făcut o spărtură în zid şi am ieşit pe ascuns; sub ochii lor mi-am luat [bocceaua] pe umăr.
8Iar dimineaţa a fost cuvântul Domnului către mine, zicând:
9„Fiul omului, nu cumva ţi-a spus casa lui Israel, casa răzvrătirii: «Ce faci?».
10Spune-le: Aşa grăieşte Domnul Domn: Celui ce stăpâneşte şi celui ce e căpetenie în Ierusalim şi întregii case a lui Israel ce se află în mijlocul lor
11spune-le că Eu fac semne în mijlocul lor; precum am făcut, aşa le va fi: în pribegie şi'n robie vor merge.
12Cel ce stăpâneşte în mijlocul lor îşi va ridica [bocceaua] pe umăr şi'ntru ascuns va ieşi prin zid; spărtură va face, ca să poată trece prin el; faţa şi-o va acoperi, aşa ca nici un ochi să nu-l vadă, şi nici el să nu vadă pământul.
13Iar Eu Îmi voi arunca plasa asupră-i, iar el se va prinde în mreaja Mea şi-l voi duce în Babilon, în ţara Caldeilor; dar el n'o va vedea, deşi va muri acolo. c
14Şi pe toţi cei care-i stau în preajmă şi pe toţi cei care-l ajută îi voi risipi în fiece vânt, şi'n urma lor voi scoate sabie.
15Şi atunci vor cunoaşte că Eu sunt Domnul, când îi voi risipi printre neamuri şi-i voi împrăştia prin ţări.
16Dar dintre ei voi lăsa un număr mic de oameni [să scape] de sabie şi din foamete şi din moarte, pentru ca ei să-şi spună toate fărădelegile în mijlocul neamurilor la care au mers; şi vor cunoaşte că Eu sunt Domnul“.
17Şi a fost cuvântul Domnului către mine, zicând:
18„Fiul omului, pâinea cu durere ţi-o vei mânca şi apa cu chin şi cu necaz ţi-o vei bea.
19Şi vei grăi către poporul ţării: Aşa grăieşte Domnul către cei ce locuiesc în Ierusalim pe pământul lui Israel: Pâinea cu zgârcenie şi-o vor mânca şi apa cu prăpăd şi-o vor bea, ca să se pustiască pământul cu tot ce e pe el; că'ntru necredinţă se află toţi cei care-l locuiesc.
20Şi cetăţile lor cele locuite se vor pustii de istov, iar ţara se va pustii; şi veţi cunoaşte că Eu sunt Domnul“.
21Şi a fost cuvântul Domnului către mine, zicând:
22„Fiul omului, ce înţelegeţi voi prin zicala aceasta de pe pământul lui Israel: «Zilele se lungesc, vedenia s'a topit»?.
23De aceea, spune-le: Aşa grăieşte Domnul: Voi pune capăt acestei zicale, iar casa lui Israel nicicum nu va mai spune această zicală, fiindcă tu le vei spune: Zilele sunt aproape, când orice vedenie se va rosti.
24Că nici o vedenie mincinoasă nu va mai fi, nici cineva care'n mijlocul fiilor lui Israel să înveţe doar ce place auzuluiIs 34:16
25Pentru că Eu, Domnul, Eu Îmi voi grăi cuvintele; voi grăi şi voi face, şi nu voi mai amâna; fiindcă în zilele voastre, o, casă a răzvrătirii, voi grăi cuvântul şi-l voi face, zice Domnul“.
26Şi a mai fost cuvântul Domnului către mine, zicând:
27„Fiul omului, casa răzvrătitoare a lui Israel zice: «Vedenia pe care o vede omul acesta e pentru zile'ndelungate şi el profeţeşte pentru vremi îndepărtate».
28De aceea spune-le: Aşa grăieşte Domnul: De acum înainte nici unul din cuvintele Mele nu va mai cunoaşte amânare, oricâte voi grăi; voi grăi şi voi face, zice Domnul“.