Ps 070:04
Dumnezeul meu, izbăveşte-mă din mâna păcătosului,
din mâna călcătorului de lege şi a omului nedrept.
Ecc 8
CAPITOLUL 8
Cugetări felurite. A te bucura de viaţă. Taina lucrurilor.
1Cine-l cunoaşte pe înţelept?
şi cine cunoaşte deznodământul a cuvântului?
Înţelepciunea omului îi va lumina faţa b,
dar omul cu faţa neruşinată va avea parte de ură.
2Păzeşte porunca regelui
şi nu te grăbi să calci jurământul lui Dumnezeu c;
3nu te îndepărta de la faţa lui,
în lucrul cel rău să nu stai,
că el face tot ce vrea;
4spusa regelui este ea însăşi putere
şi cine-i va zice lui: – Ce faci?...
5Cel ce păzeşte porunca nu va cunoaşte vorbă rea,
iar inima înţeleptului cunoaşte vremea judecăţii;
6căci pentru tot lucrul există vreme şi judecată,
căci ştiinţa omului e mult deasupra lui d;
7că nu-i nimeni să ştie ceea ce va fi;
în ce chip anume fi-va, cine-i va spune?
8Nu este om care să stăpânească duhul
cu puterea de a opri duhul;
nu există putere în ziua morţii
şi nu există solie în vremea luptei,
iar fărădelegea nu-l va mântui pe cel ce o are.
9Aşa că pe toate acestea le-am văzut
şi inima mi-am dat-o oricărui lucru
ce s'a săvârşit sub soare
la vremea când omul are asupra omului
puterea de a-i face rău.
10Şi i-am văzut atunci pe cei nelegiuiţi
cum erau căraţi la groapă;
ei erau duşi din chiar locul cel sfânt
şi lăudaţi e în cetate
pentru ceea ce făcuseră;
aceasta-i, şi ea, deşertăciune.
11Căci de'ndată ce nu există ceartă
asupra celor ce se grăbesc să facă răul,
atunci inima oamenilor f
se umple de pofta de a face rău.
12Cel ce a păcătuit a săvârşit răul încă de atunci
şi cu mult înainte de aceea;
fiindcă şi eu ştiu
că bine le va fi celor ce se tem de Dumnezeu
aşa cum se tem când Îi stau în faţă;
13dar bine nu-i va fi celui nelegiuit,
iar cel ce nu se teme de faţa lui Dumnezeu
nu va petrece multe zile la umbră g.
14Există o deşertăciune care se face pe pământ,
căci există drepţi peste care vin relele
ca şi cum ar fi făcut faptele nedrepţilor
şi există nedrepţi peste care vin cele bune
ca şi cum ar fi făcut faptele drepţilor;
zis-am că şi aceasta-i tot deşertăciune.
15Şi am lăudat veselia,
că omului nu-i e dat sub soare un alt bine
decât să mănânce şi să bea şi să se veselească;
cu asta se alege el
din osteneala sa cea din toate zilele vieţii lui,
pe care Dumnezeu i le-a dat sub soare.
16Apoi mi-am pus la inimă să cunosc înţelepciunea
şi să văd truda care se face sub soare
– că nici ziua şi nici noaptea
ochii [omului] nu văd somnul –
17şi din toate lucrurile făcute de Dumnezeu
am văzut că omul nu poate să descopere
lucrarea ce se face sub soare.
Oricât se va osteni omul să caute,
nu va găsi,
şi oricât ar zice înţeleptul că ştie,
tot nu va putea să afle.