În sensul: De la Tine să-mi vină mie judecata (grecescul prósopon = „faţă“ înseamnă şi persoană).