Originalul sugerează libaţiile de sânge pe care le practicau închinătorii la idoli.