Pr 29:16
Când se înmulţesc necredincioşii se înmulţesc păcatele;
dar când aceia cad, drepţii se umplu de frică.
Nu există nici o înregistrare pentru capitolul VT-Ps-36