Pr 29:06
Mare e laţul în drumul păcătosului;
dar dreptul în bucurie şi'n desfătare va fi.
Nu există nici o înregistrare pentru capitolul VT-Ps-9