Pr 28:13
Cel ce-şi acoperă propria sa răutate nu va propăşi,
dar cel ce cu grai se învinuie pe sine va fi iubit. a
Nu există nici o înregistrare pentru capitolul VT-Mt-6