Pr 24:22
Că ei dintr'o dată îi vor pedepsi pe cei necredincioşi,
şi cine oare va şti răzbunarea amândurora? b

Fiul care păzeşte poruncile scapă de pieire;
dar cel ce vrea s'o primească, acela a şi primit-o.

Nimic mincinos să nu spună regele cu limba lui;
da, nici o minciună să nu-i iasă de pe limbă.

Limba regelui e sabie, şi nu una de carne;
cel ce va fi dat pe seama ei, acela va pieri;
că dacă i se stârneşte furia,
el nimiceşte oameni cu arcuri
şi mănâncă oase de oameni
şi le arde ca o flacără,
aşa că ele nu mai pot fi mâncate nici de vulturii tineri.

Fiule, cinsteşte cuvintele mele
şi pune-ţi-le la inimă şi gândeşte-te la ele!
Rm 13
Supunerea faţă de stăpâniri. Iubirea frăţească. Apropierea Zilei lui Hristos.
1Tot sufletul a să se supună înaltelor stăpâniri; că nu este stăpânire decât de la Dumnezeu; iar cele ce sunt, de la Dumnezeu sunt rânduite.
2Ca atare, cel ce se împotriveşte stăpânirii, rânduielii lui Dumnezeu i se împotriveşte. Iar cei ce se împotrivesc îşi vor atrage osândă.
3Că dregătorii nu pentru fapta bună sunt frică, ci pentru cea rea b. Vrei dar să nu-ţi fie frică de stăpânire?: Fă binele şi vei avea laudă de la ea;
4căci ea ţie îţi este slujitoare a lui Dumnezeu spre bine. Dar dacă tu faci rău, teme-te, că nu'n zadar poartă sabia; pentru că ea este slujitoare a lui Dumnezeu, răzbunare a mâniei Lui asupra celui ce săvârşeşte răul.
5Pentru aceasta e nevoie să vă supuneţi, nu numai din pricina mâniei, ci şi în virtutea conştiinţei.
6Că de aceea şi plătiţi dări; căci dregătorii sunt slujitori ai lui Dumnezeu, ca'ntru aceasta să stăruiască.
7Daţi-le tuturor cele datorate: celui cu darea, darea; celui cu vama, vama; celui cu teama, teama; celui cu cinstea, cinstea.
8Nimănui cu nimic să nu-i fiţi datori, decât cu iubirea unuia faţă de altul; fiindcă cel ce-l iubeşte pe altul a plinit legea.
9Pentru că porunca: să nu săvârşeşti adulter; să nu ucizi; să nu furi; să nu mărturiseşti strâmb; să nu pofteşti şi oricare alta se cuprind în acest cuvânt, adică: să-l iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi.
10Iubirea nu-i face rău aproapelui; aşadar, iubirea e plinirea legii.
11Şi aceasta, întrucât cunoaşteţi timpul; că de-acum e ceasul să vă treziţi din somn; că mântuirea este acum mai aproape de noi decât în clipa când am crezut.
12Noaptea-i pe sfârşite, apropiatu-s'a Ziua c. Să lepădăm dar lucrurile întunericului şi să ne îmbrăcăm în armura luminii.
13Aşa ca'n plină zi, să umblăm cuviincios, nu în ospeţe şi'n beţii, nu în desfrânări şi'n fapte de ruşine, nu în ceartă şi'n invidie;
14ci îmbrăcaţi-vă în Domnul Iisus Hristos, iar grija pentru trup să nu o faceţi spre pofte.