Pr 24:11
Nu pregeta să-i scapi pe cei duşi la moarte
şi să-i răscumperi pe cei ce sunt a fi ucişi.
Ps 81
PSALMUL 81
Un psalm al lui Asaf.
1Dumnezeu a stat în adunare de dumnezei
şi în mijloc pe dumnezei îi va osebi a.
2Până când veţi judeca voi cu nedreptate
şi-i veţi acoperi pe păcătoşi b?
3Cumpăniţi asupra orfanului şi săracului c,
faceţi dreptate celui smerit, celui sărman.
4Scăpaţi-l pe cel sărman şi pe cel nevoiaş,
din mâna păcătosului scăpaţi-l!
5Ei d n'au ştiut şi nici n'au priceput,
ei umblă'n întuneric:
toată aşezarea e pământului se clatină.

6Eu am zis: „Dumnezei sunteţi voi,
şi toţi sunteţi fii ai Celui-Preaînalt;“ f
7dar voi ca nişte oameni muriţi
şi ca unul din dregători cădeţi. g
8Scoală-Te, Dumnezeule, judecă pământul,
că'n stăpânirea Ta sunt toate neamurile!