Pr 21:28
Martorul mincinos va pieri,
dar omul ascultător ia seama la ce grăieşte.
Ps 57
PSALMUL 57
Pentru sfârşit: Nu nimici! [Un psalm] al lui David pentru o inscripţie pe stâlp.
1Grăiţi voi, într'adevăr, dreptate?
judecaţi voi oare drept, fii ai oamenilor? a
2Fiindcă'n inimă fărădelege lucraţi voi pe pământ,
strâmbătate mâinile voastre împletesc.
3Încă din zămislire s'au înstrăinat păcătoşii,
încă din pântece s'au rătăcit, grăit-au minciuni.
4Mânia lor este ca aceea a şarpelui,
ca a unei aspide b surde, care-şi astupă urechile,
5care nu va auzi glasul celor ce o descântă,
nici nu e vrăjită de vrăjile celui ce farmecă.
6Dumnezeu le va zdrobi dinţii din gură,
măselele leilor le-a sfărâmat Domnul.
7Ca o nimica pieri-vor, ca apa ce trece;
El Îşi va întinde arcul până ce ei vor slăbi.
8Precum ceara ce se topeşte vor fi nimiciţi;
căzut-a foc peste ei şi n'au văzut soarele.
9Înainte ca spinii voştri să-şi cunoască ghimpii c,
încă de vii îi va înghiţi El întru mânie.
10Veseli-se-va dreptul când va vedea răzbunarea împotriva necredincioşilor,
mâinile şi le va spăla în sângele păcătosului.
11Şi va zice omul: “Dacă într'adevăr este o roadă pentru cel drept,
da, este un Dumnezeu Care-i judecă pe pământ”.