Pr 21:26
Necredinciosul doreşte zilnic pofte rele,
iar dreptul miluieşte fără scumpătate şi se'ndură.
Nu există nici o înregistrare pentru capitolul VT-Ps-36