Pr 21:19
Mai bine e să locuieşti în pustie decât cu o femeie certăreaţă şi limbută şi amarnică.
Sir 25
CAPITOLUL 25
Trei lucruri plăcute lui Dumnezeu şi trei urâte. Nouă lucruri fericite. Femeia rea.
1
Cu trei lucruri m'am înfrumuseţat
 în faţa Domnului şi a oamenilor: a
unirea între fraţi, prietenia între vecini,
 buna înţelegere între femeie şi bărbat.
2
Sunt însă trei feluri [de oameni] pe care sufletul meu îi urăşte
 şi a căror viaţă mă scârbeşte:
săracul trufaş, bogatul mincinos,
 bătrânul desfrânat şi cu mintea zburată.

3
Dacă la tinereţe n'ai adunat nimic,
 cum vei găsi ceva la bătrâneţe?
4
Cât le stă de bine celor cărunţi să ştie să judece
 şi celor bătrâni să cunoască sfatul!
5
Cât de frumoasă e înţelepciunea la bătrâni,
 iar la cei ce se bucură de cinste, înţelegerea şi sfatul!
6
Cununa bătrânilor e c'au trecut prin multe, b
 iar mândria lor, frica de Domnul.

7
Nouă lucruri sunt la care mă gândesc şi pe care le cred fericite,
 iar pe un al zecelea am să vi-l spun:
omul care se bucură de copiii săi,
 cel ce, în viaţă fiind, vede căderea vrăjmaşilor săi.
8
Ferice de cel ce trăieşte cu o femeie deşteaptă
 şi care n'a alunecat datorită limbii
 şi care n'a fost în slujba cuiva mai puţin vrednic decât el.
9
Ferice de cel ce a aflat înţelepciunea
 şi de cel ce o pune în auzul celor ce-l ascultă.
10
Cât de mare este cel ce a aflat înţelepciunea!;
 dar nu-i mai presus de cel ce se teme de Domnul.
11
Frica de Domnul pe toate le covârşeşte;
 cel ce o are, cui va fi asemenea?
12
Frica de Domnul e începutul iubirii Lui,
 dar prin credinţă se lipeşte omul de El. c
13
Toate rănile, dar nu o rană a inimii!; d
 toate răutăţile, dar nu răutatea femeii!;
14
toate nenorocirile, dar nu o nenorocire din partea potrivnicului!;
 toate nedreptăţile, dar nu o nedreptate din partea duşmanului!
15
Nici un venin nu-i mai rău ca veninul şarpelui
 şi nici o ură nu-i mai mare ca ura vrăjmaşului.
16
Mai bine mi-ar fi să locuiesc cu un leu sau cu un balaur
 decât cu o femeie rea.
17
Răutatea femeii îi schimonoseşte chipul
 şi-i întunecă înfăţişarea, de parc'ar fi de urs.
18
Bărbatul ei şade la masă în mijlocul vecinilor
 şi, fără să vrea, geme cu amar.
19
Orice răutate e mică pe lângă răutatea femeii:
 partea păcătosului să i se-arunce'n cârcă!
20
Urcuş nisipos sub tălpile bătrânului,
 aşa-i femeia limbută pentru un bărbat liniştit.
21
Nu te lăsa prins de frumuseţea femeii
 şi n'o dori doar pentru că-i femeie!
22
E treabă de mânie, de dezgust şi de ruşine
 ca o femeie să-şi întreţină bărbatul.
23
Inimă abătută, chip posomorât
 şi rană pe inimă, iată ce face o femeie rea;
mâini sleite, genunchi slăbănogiţi,
 iată ce face femeia care nu-şi fericeşte bărbatul!
24
Printr'o femeie a început păcatul
 şi prin ea noi toţi murim.
25
Nu-i da apei nici un loc de ieşire,
 şi nici femeii rele să aibă gura slobodă;
dacă nu se poartă pe placul tău,
 desparte-ţi-o de trup! e