Literal: „în adunarea Uriaşilor“. Metaforă pentru „umbrele“ care zac în iad (Şeol), existenţe care, cufundate în ceaţă, duc o viaţă larvară.