Literal: „Căile celui ce pe nedrept primeşte daruri în sânul său“.