Pr 16:33
Bătrâneţea e cununa cinstirii,
dacă se află în căile dreptăţii.
Tit 2
Învăţătura cea sănătoasă pentru credincioşi feluriţi.
1Tu însă grăieşte ceea ce i se cuvine învăţăturii sănătoase.
2Bătrânii să fie treji la minte, cumpătaţi, sănătoşi în credinţă, în iubire, în răbdare;
3bătrânele, de asemenea, să fie cu'nfăţişare de sfântă cuviinţă, nu clevetitoare, nu robite vinului mult; să înveţe ce e bine,
4ca să le'ndrumeze pe cele tinere să-şi iubească bărbaţii, să-şi iubească copiii
5şi să fie cuminţi, curate, gospodine, bune, plecate bărbaţilor lor, aşa încât cuvântul lui Dumnezeu să nu fie defăimat a.
6De asemenea, îndeamnă-i pe cei tineri să fie cuminţi,
7întru toate arătându-te pe tine însuţi pildă de fapte bune: curăţie în învăţătură, cuviinţă,
8cuvânt sănătos, de nelovit b, pentru ca cel potrivnic să se ruşineze, neavând de zis nimic rău de noi.
9Robii să li se supună'ntru toate stăpânilor lor; să fie plăcuţi, să nu întoarcă vorba,
10să nu dosească ceva, ci să arate'ntreaga lor bunăcredinţă, pentru ca'ntru toate să-i facă cinste învăţăturii Mântuitorului nostru Dumnezeu.
11Căci harul lui Dumnezeu li s'a arătat, mântuitor, tuturor oamenilor,
12învăţându-ne să lepădăm fărădelegea şi poftele lumeşti, şi'n veacul de acum să trăim cu stăpânire de sine, cu dreptate şi cucernicie,
13aşteptând fericita nădejde şi arătarea slavei marelui Dumnezeu şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos c,
14Cel ce pe Sine S'a dat pentru noi ca să ne răscumpere din toată fărădelegea şi să-Şi curăţească Sieşi popor ales, râvnitor de fapte bune.
15Pe acestea grăieşte-le şi mustră şi îndeamnă cu toată tăria d. Nimeni să nu te dispreţuiască!