Pr 16:05
Toate lucrurile celui smerit sunt vădite'n faţa lui Dumnezeu,
iar cei necredincioşi vor pieri în ziua cea rea.
Ps 130
PSALMUL 130
O cântare a treptelor.
1Doamne, inima nu mi s'a semeţit,
nici ochii nu mi s'au trufit,
nici n'am umblat în lucruri prea mari
şi nici în cele ce sunt cu mult mai presus decât mine a.

2Dacă n'aş fi fost cu gândul în smerenie,
ci, dimpotrivă, sufletul mi l-aş fi semeţit
precum e pruncul înţărcat de maică b,
aşa i-ai fi răsplătit sufletului meu.

3Să nădăjduiască Israel în Domnul
de acum şi până'n veac!