Unele ediţii ale Septuagintei, inclusiv aceea a lui Ruhlfs, încorporează următoarele patru versete în acest capitol, 15, printr'o dublă numerotare a unora care le precedă. Aici e preferabilă ordinea clasică a ediţiilor româneşti.