„Credinţa“ (aici): orice formă de adorare a lui Dumnezeu.