Pr 14:16
Înţeleptul are teamă şi se fereşte de rău,
dar nemintosul se încrede în sine şi se adună cu nelegiuiţii.
Ps 110
PSALMUL 110
Aliluia.
1Mărturisi-mă-voi Ţie, Doamne, cu toată inima mea,
în sfatul celor drepţi şi'n adunare.
2Mari sunt lucrurile Domnului,
dovedite în toate vrerile Sale;
3mărturisire şi măreţie este lucrarea Lui
şi dreptatea Lui rămâne în veacul veacului.
4Pomenire a făcut de minunile Lui;
milostiv şi îndurat este Domnul,
5hrană le-a dat celor ce se tem de El a.
El pururea va avea grijă de legământul Său.
6Tăria lucrurilor Sale i-a vestit-o poporului Său,
aşa ca El să le poată da moştenirea neamurilor.
7Lucrurile mâinilor Sale sunt adevăr şi judecată;
vrednice de crezare sunt toate poruncile Lui,
8întărite în veacul veacului,
făcute întru adevăr şi dreptate.
9El i-a trimis mântuire poporului Său,
în veac Şi-a pus legământul sub poruncă;
sfânt şi de temut e numele Său.
10Frica de Domnul b este începutul înţelepciunii,
toţi cei ce o plinesc au asupră-i o bună înţelegere.
Lauda Lui rămâne în veacul veacului.