Adevărul nu rezidă în aparenţe, ci în certitudini.