Pr 10:32
Din gura celui drept picură înţelepciune,
dar limba nedreptului va pieri.
Nu există nici o înregistrare pentru capitolul VT-Ps-36