Pr 10:29
Veselia petrece cu drepţii,
dar nădejdea necredincioşilor va pieri.
Ps 111
PSALMUL 111
Aliluia.
1Fericit bărbatul care se teme de Domnul,
întru poruncile Lui se va dori foarte a.

2Puternică va fi pe pământ seminţia lui;
neamul drepţilor se va binecuvânta.
3Slavă şi bogăţie vor fi în casa lui
şi dreptatea lui rămâne în veacul veacului.
4Celor drepţi în întuneric le-a răsărit lumină:
milostiv este El b şi îndurat şi drept.

5Bun este omul care se îndură şi împrumută;
cu judecată îşi va rândui cuvintele,
că în veac nu se va clinti;
6întru pomenire veşnică va fi dreptul,
de vorbire de rău nu se va teme.
7Gata este inima lui să nădăjduiască în Domnul;
inima îi este întărită, el nu se va teme
până ce se va uita de sus la vrăjmaşii săi.
8A risipit, a dat săracilor,
dreptatea lui rămâne în veacul veacului,
9fruntea lui se va înălţa întru slavă.
10Păcătosul va vedea şi se va mânia,
va scrâşni din dinţi şi se va topi;
pofta păcătoşilor va pieri.