„Nelegiuit“ aici îl desemnează pe omul care nu are o normă de conduită, criterii de a se conduce în viaţă; în opoziţie cu omul „grijuliu“ (prudent, prevăzător, cu judecată).