Literal: „celor bărbaţi“; celor vânjoşi, întreprinzători.