Pr 10:02
Nelegiuiţii nu se vor folosi de averi,
dar dreptatea va izbăvi din moarte.
Pr 29
CAPITOLUL 29
Lauda dreptei judecăţi.
1Unul care mustră e mai bun decât un îndărătnic;
când cel din urmă se pomeneşte'n foc, nici un leac nu se află.
2Când drepţii sunt lăudaţi, popoarele se bucură;
dar când necredincioşii stau la cârmă, oamenii plâng.
3Când un om iubeşte înţelepciunea, tatăl său se veseleşte;
dar cel ce nutreşte târfe îşi va pierde avutul.
4Un rege drept înalţă o ţară,
iar un om nelegiuit o dărâmă.
5Cel ce pregăteşte o plasă în calea prietenului său,
în picioarele lui şi-o pune.
6Mare e laţul în drumul păcătosului;
dar dreptul în bucurie şi'n desfătare va fi.
7Omul drept ştie cum să le facă judecată săracilor;
necredinciosul însă nu are priceperea de a o cunoaşte;
săracului nu-i este dat să aibă minte pricepută.
8Nelegiuiţii au aprins cetatea,
iar înţelepţii au stins mânia.
9Omul înţelept va judeca neamuri;
dar netrebnicul, furios fiind, râde şi nu se teme.
10Oamenii sângeroşi îl urăsc pe cel cuvios,
dar cei drepţi îi caută sufletul.
11Nemintosul îşi dă pe faţă toată mânia,
dar înţeleptul, numai o parte.
12Când un rege îşi pleacă urechea la vorba nedreaptă,
toţi supuşii lui sunt nişte nelegiuiţi.
13Când creditorul şi datornicul se întâlnesc laolaltă,
Domnul îi cercetează pe amândoi.
14Când regele îi judecă pe săraci întru adevăr,
mărturia este însuşi tronul său.
15Bătăile şi mustrările dau înţelepciune,
dar copilul care umblă de capul lui îşi face părinţii de râs.
16Când se înmulţesc necredincioşii se înmulţesc păcatele;
dar când aceia cad, drepţii se umplu de frică.
17Ceartă-l pe fiul tău şi el îţi va da odihnă
şi frumuseţe îi va da sufletului tău.
18Neamului nelegiuit să nu-i fii tălmaci;
dar cel ce păzeşte legea e omul cel mai fericit.
19Sluga îndărătnică nu ştie de cuvânt;
chiar dacă-l înţelege, tot nu ascultă.
20Dacă vezi un om grăbit la vorbă
să ştii că nemintosul are mai multă nădejde decât el.
21Cel ce din pruncie duce viaţă uşuratică va deveni slugă,
iar în cele din urmă se va plânge pe sine. a
22Omul furios stârneşte certuri,
iar supărăciosul adânceşte păcatul.
23Mândria îl umileşte pe om,
dar Domnul îi ţine'n cinste pe cei smeriţi la cuget.
24Cel ce se face părtaş cu hoţul îşi urăşte sufletul;
iar dacă a auzit de o punere la cale şi nu va sufla o vorbă
25de frica sau ruşinea oamenilor, se va prăbuşi;
dar cel care-şi pune încrederea în Domnul, acela se va veseli.
26Necredinţa îl face pe om să se poticnească;
dar cel ce se încrede în Stăpânul său se va mântui.
27Mulţi se gudură pe lângă feţele cârmuitorilor,
dar dreptatea omului de la Domnul vine.
28Omul nedrept e urâciune'n faţa celui drept,
iar nelegiuitului urâciune îi este calea cea dreaptă.