Pr 05:03
Nu lua aminte la femeia vicleană;
că din buzele femeii desfrânate picură miere
care până la o vreme îţi îndulceşte gâtlejul,
Sir 9
CAPITOLUL 9
Purtarea faţă de femei şi de alte fiinţe omeneşti.
1
Nu fi gelos de soţia ta iubită
 şi nu-i îmbia gândul de a-ţi face rău.
2
Nu te da în mâinile unei femei,
 ca nu cumva ea să pună stăpânire pe tine.
3
Nu ieşi în calea unei desfrânate:
 ai putea să cazi în laţurile ei.
4
Să nu mergi prea des la o cântăreaţă:
 ai putea să te prinzi în meşteşugurile ei.
5
Nu-ţi opri cătătura asupra unei fecioare,
 ca nu cumva să fii târât în osânda ei. a
6
Nu te da în mâinile unei desfrânate:
 acolo-ţi vei pierde moştenirea.
7
Nu-ţi plimba ochii pe străzile oraşului,
 şi nici nu rătăci prin locurile lui dosnice.
8
Întoarce-ţi ochii de la femeia frumoasă
 şi nu-i opri pe frumuseţe străină. b
Mulţi s'au rătăcit prin frumuseţea unei femei:
 dragostea se-aprinde din ea ca un foc.
9
Nu te aşeza nicidecum lângă o femeie măritată
 şi nu petrece cu ea bând la masă,
ca nu cumva inima să-ţi fie cucerită de vrăjile ei
 şi prin patima ta să luneci în moarte.

10
Pe prietenul vechi nu-l părăsi,
 fiindcă cel nou nu-i va fi asemenea.
Vin nou, prieten nou...
 lasă-l să se învechească, şi-l vei bea cu plăcere.
11
Nu invidia izbânda păcătosului,
 că nu ştii cum se va termina.
12
Nu-ţi face plăcere din plăcerea nelegiuiţilor;
 aminteşte-ţi că până aici, jos, c nu vor rămâne nepedepsiţi.
13
Stai departe de omul în stare să ucidă
 şi nu vei avea nici o teamă de moarte;
dacă ţi-l apropii, stai cu ochii pe el,
 căci ar putea să-ţi ia viaţa.
Să ştii bine că eşti împresurat de laţuri
 şi că mergi pe metereze. d
14
Atât cât poţi, cercetează-ţi aproapele
 şi sfătuieşte-te cu înţelepţii.
15
Pentru a sta de vorbă, alege-ţi oameni deştepţi
 şi tot cuvântul tău să fie despre legea Celui-Preaînalt.
16
Oamenii drepţi să-ţi fie oaspeţi,
 iar mândria ta să fie în frica de Domnul.
17
Un lucru făcut de mână de meşter merită laudă,
 dar cel ce cârmuieşte poporul să fie iscusit în cuvânt.
18
Omul limbut e temut în cetate,
 iar cel nesăbuit la cuvânt îşi atrage ură.