Pr 04:14
În căile necredincioşilor nu merge,
nici să râvneşti căile nelegiuiţilor;
Nu există nici o înregistrare pentru capitolul VT-Ps-1