Literal: „de la faţa Lui“; cuvântul prósopon = „faţă“ înseamnă şi „persoană“.