Literal: „dacă poruncile mele ţi le vei ascunde“, în sensul că ele se cer păstrate cu grijă, în taină, ca o comoară.