Pr 01:09
căci cunună de daruri vei primi pe creştet
şi lanţ de aur împrejurul grumazului.
Pr 4
CAPITOLUL 4
Înţelepciunea împotriva păcatului.
1Ascultaţi, fiilor, învăţătura unui părinte
şi siliţi-vă să cunoaşteţi cugetarea;
2că bun dar vă dăruiesc eu vouă,
legea mea să n'o lăsaţi deoparte.
3Că şi eu i-am fost tatălui meu fiu ascultător
şi drag am fost în faţa mamei mele,
4celor ce mă învăţau, zicând:
„Lipească-se cuvintele noastre de inima ta,
5păzeşte poruncile, nu le da uitării,
nici nu trece cu vederea graiul gurii mele,
nici nu-l părăsi, ţine-ţi-l în faţă.
6Câştigă-ţi înţelepciune, câştigă-ţi cunoaştere;
n'o părăsi, şi ea se va ţine de tine;
iubeşte-o, şi ea te va păzi.
7Începutul înţelepciunii este a-ţi câştiga înţelepciunea,
şi'n tot câştigul tău câştigă cunoaştere:
8primeşte-o, cuprinde-o, şi ea te va înălţa;
cinsteşte-o, pentru ca şi ea să te cuprindă,
9pentru ca să-i dea capului tău cunună de daruri
şi cunună de mângâieri să te acopere“. a
10Ascultă, fiule, şi primeşte cuvintele mele
şi anii vieţii tale se vor înmulţi
pentru ca multe să devină şi căile vieţii tale.
11Că eu te învăţ căile înţelepciunii
şi pe drepte cărări te călăuzesc:
12dacă mergi, paşii tăi nu se vor poticni,
dacă alergi, nu vei osteni.
13Ţine-te de învăţătura mea, n'o părăsi,
ci păstrează-ţi-o pentru viaţa ta.
14În căile necredincioşilor nu merge,
nici să râvneşti căile nelegiuiţilor;
15în oricare loc li se adună tabăra, nu te duce acolo,
fugi, îndepărtează-te;
16că ei nu adorm dacă nu fac rău,
le fuge somnul şi nu pot adormi;
17că ei cu bucatele necurăţiei se hrănesc
şi cu vinul fărădelegii se îmbată.
18Căile drepţilor întocmai ca lumina luminează,
merg înainte şi lumină răspândesc până'n plinul zilei.
19Căile necredincioşilor însă sunt întunecate,
ei nici nu ştiu cum se împiedică.
20Fiule, ia aminte la graiurile mele,
de cuvintele mele alătură-ţi auzul;
21păzeşte-le în inima ta
pentru ca izvoarele tale să nu scadă.
22Că ele viaţă sunt tuturor celor ce le află
şi vindecare fiecărui trup.
23Cu veghere'ntreagă păzeşte-ţi inima,
căci din aceasta pornesc ţâşnirile vieţii.
24Îndepărtează de la tine grăirea întortocheată,
iar buzele nedrepte împinge-le departe.
25Ochii tăi drept să caute,
iar genele tale drept să clipească.
26Umblete drepte fă-le picioarelor tale,
căile tale îndreaptă-le.
27Să nu te abaţi nici la dreapta, nici la stânga,
ci doar de la calea cea rea abate-ţi piciorul.
28Căci căile cele de-a dreapta le ştie Domnul,
iar cele de-a stânga sunt piezişe.
29Că El drepte va face umbletele tale,
iar călătoriile tale în pace le va călăuzi. b