aésthesis exprimă facultatea de a percepe în primul rând prin simţuri şi în al doilea rând prin inteligenţă; conştientizare; pricepere. În Iş 28, 3 se vorbeşte de un duh al priceperii (pnéumatos aisthéseos) dăruit de Dumnezeu celor înţelepţi.