Literal: „celor lipsiţi de răutate“. Aici însă cuvântul akakós are sensul de „simplu“ (necomplicat, ingenuu, naiv, candid).