Generaţiile umane sunt solidare între ele; fiecare ins răspunde, într'un fel, şi pentru faptele celorlalţi.