Plg 03:64
Tu le vei da răsplată, Doamne,
 după lucrarea mâinii lor;
8Domnul este întărirea poporului Său
şi ocrotitor al mântuirii unsului Său c.
9Mântuieşte poporul Tău şi binecuvântează moştenirea Ta;
păstoreşte-i şi înalţă-i până'n veac.