Plg 03:32
l-a umilit, dar milă Îi va fi
 în marea Sa'ndurare;
Ps 29
PSALMUL 29
Pentru sfârşit: un psalm pentru sfinţirea casei; al lui David *.
1Înălţa-Te-voi, Doamne, că Tu m'ai ridicat
şi n'ai făcut din mine veselia vrăjmaşilor mei.
2Doamne, Dumnezeul meu, strigat-am către Tine
şi Tu m'ai vindecat.
3Doamne, Tu mi-ai scos sufletul din iad,
Tu m'ai smuls a dintre cei ce se pogoară în groapă.
4Cântaţi-I Domnului voi, cei cuvioşi ai Lui,
şi mărturisiţi pomenirea sfinţeniei Lui;
5că urgie este'n mânia Lui,
dar viaţă în vrerea Lui:
seara-i sălaş de plângere,
iar dimineaţa, de bucurie b.
6Zis-am eu întru îmbelşugarea mea:
“În veac nu mă voi clinti!”
7Întru voia Ta, Doamne, dat-ai frumuseţii mele putere,
dar dacă Tu Ţi-ai întors faţa, eu m'am tulburat.
8Către Tine, Doamne, voi striga
şi către Dumnezeul meu mă voi ruga:
9“Ce folos ai Tu de sângele meu c,
că mă cobor în stricăciune?
Oare ţărâna se va mărturisi Ţie?
sau ea va vesti adevărul Tău?”
10Auzit-a Domnul şi m'a miluit,
Domnul a fost ajutorul meu.
11Plânsul mi l-ai întors întru bucurie,
sacul d mi l-ai rupt şi cu veselie m'ai încins,
12pentru ca slava mea să-Ţi cânte fără să-mi pară rău;
Doamne, Dumnezeul meu, în veac Te voi lăuda!