Plg 03:24
Îmi zice duhul d: „Partea mea e Domnul,
 de-aceea mi-L voi ţine'n aşteptare“.
Ps 15
PSALMUL 15
Inscripţie pe stâlp; a lui David.
1Păzeşte-mă, Doamne, că în Tine am nădăjduit.
2Zis-am Domnului: Domnul meu eşti Tu,
că bunurile mele nu-Ţi trebuie...
3Prin sfinţii care sunt pe pământul Său,
întru ei făcut-a Domnul minunate toate voile Sale.
4Înmulţitu-s'au slăbiciunile idolatrilor a,
de aceea s'au umplut de sârg b.
Cu adunările lor sângeroase c nu mă voi aduna,
numele lor pe buzele mele nu-l voi pomeni.

5Domnul este partea moştenirii mele şi a paharului meu;
Tu eşti Cel ce-mi pui la loc moştenirea.
6Partea mea mi-a căzut între cei puternici,
căci şi moştenirea mea puternică îmi este.

7Binecuvânta-voi pe Domnul Cel ce m'a înţelepţit,
întru aceasta până şi noaptea mă învaţă inima.
8Pe Domnul Îl vedeam pururea înaintea mea,
căci El îmi stă de-a dreapta, ca eu să nu mă clatin.
9De aceea inima mea s'a veselit
şi limba mea s'a bucurat;
chiar şi trupul meu se va sălăşlui întru nădejde,
10că nu-mi vei lăsa sufletul în iad,
nici îl vei da pe sfântul Tău să vadă stricăciune. d

11Cunoscute mi-ai făcut căile vieţii;
cu faţa Ta, de veselie mă vei umple;
de-a dreapta Ta, eterne desfătări.